Цэс

Сар тутмын архив: 3 сар 2017

Дотоод журам
БАТЛАВ.    Соёлын төвийн 2013 оны……дүгээр сарын…..ны өдрийн хамт олны хурлаар батлав. ЧУЛУУНХОРООТ СУМЫН СОЁЛЫНТӨВИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН [...]
Байгууллагын түүх
Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Соёлын төв нь 1956 онд сум  байгуулагдахад улаан булан нэртэйгээр баригдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхтэй.  Анхны [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Эрхлэгч: Даваажавын Алтанчимэг Утас: 88200985, 99580480
Танилцуулга
Соёлын төвийн барилга нь 1974 онд  150 хүний суудалтай  кино заалны зориулалттай баригдан, ашиглалтанд орсон. 1991 онд Соёлын төв нь 3 орон тоотой ажиллаж [...]